SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1- TARAFLAR
1.1- SATICI :
Ünvanı : Fiomi
Adresi : Dervişpaşa Mh
Tel: 5326831343
Faks : 5326831343
Email: info@fiomiparfum.com
1.2 ALICI
Adı/Soyadı/Ünvanı :     %FATURA_AD_SOYAD%
Adresi :     %FATURA_ADRES%
Telefon :      %FATURA_TEL_1%

Müşteri olarak www.fiomiparfum.com alışveriş sitesine üye olan kişi.
Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’ nın SATICI’ ya ait www.fiomiparfum.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Satın alınan ürünün, hizmet türü, miktarı, marka – modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli gibi siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.
Ödeme Şekli :    %ODEME_SEKLI%
Teslimat Adresi :     %TESLIMAT_ADRES%
Teslim Edilecek Kişi:     %TESLIMATI_ALAN%
Fatura Adresi :    %FATURA_ADRES%
Kargo Ücreti :     %KARGO_UCRETI%    TL

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, www.fiomiparfum.com internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayetlerini iletebilecekleri makamlar vb. hususunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu, işbu ön bilgileri elektronik ortamda, gerek üye olurken yaptığı işlemler aşamasında gerekse sipariş onay formuyla birlikte sözleşmenin akdedildiği andaki aşamada teyit ettiğini kabul ve taahhüt eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’ nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluş, satıcı tarafından teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün,  ALICI’ dan başka bir kişi/ kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/ kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- Kargo firmasının, ürünü ALICI’ ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
4.5- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve mevzuat uyarınca zorunlu olan hallerde garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.6- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’ nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.7- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ ya ait kredi kartının ALICI’ nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini  SATICI’ ya ödememesi halinde, ALICI’ nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ ya gönderilmesi zorunludur.  Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ ya aittir.
4.8- SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
4.9- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumun ortaya çıktığı andan itibaren en kısa süre içerisinde, ALICI’ ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’ nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten veya ALICI’ nın ödemiş olduğu yol ile ödenir.
4.10- ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin SATICI’ nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.
ALICI’ nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem Heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir.
Banka ALICI’ ya geri ödemeyi taksitle ve ALICI’ nın ürünü aldığı taksit sayısı ile yapabilir. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’ nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılabilir. ALICI’ nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olabilecektir.
Kredi kartı ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Kredi kartına iade, SATICI’NIN bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılabilir.
4.11- Üyenin, FİOMİ Perfume kampanyalarının, FİOMİ Perfume’nin satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak, FİOMİ Perfume’e zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen koşulları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi FİOMİ Perfume’un kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının Satıcı tarafından tespit edilmesi durumunda, Satıcı’nın kanundan doğan tüm haklarının saklı kalmasının yanında söz konusu işlemi iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.
4.12- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerden arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları kapsamı içerisinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
4.13- ALICI, SATICI tarafından kendisine gönderilecek her türlü ticari elektronik iletilere, onay vermektedir. Bu kapsamda ALICI, SATICI tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile ALICI’ dan başkaca herhangi bir ön izin almaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/ veya reklam amacıyla her türlü elektronik ileti/sms/fax vs. gönderebileceğini kabul ve beyan eder.
ALICI dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, SATICI’ya çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebini iletmesi yeterli olacaktır. SATICI vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip SATICI derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir.

MADDE 5- BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
ALICI’ nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’ nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini gereği gibi ve zamanında ifa etmemesi, durumunda borçlar kanunu genel hükümler uyarınca, edimini yerine getirmeyen taraf, temerrüde düşmüş sayılacak olup; temerrüde düşen tarafın edimini süresi içerisinde haklı sebep olmaksızın yerine getirilmemesi durumunda, diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (yedi) günlük süre verecektir. Bu süre zarfında, edimin yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf sözleşmeden dönüp; sözleşmenin ifa edilememesinden kaynaklanan zararını karşı tarafa ödetme hakkını haizdir. Temerrüt halinde, faiz oranı T.C. Merkez Bankası (TCMB) gecelik borç alma faiz oranı olacaktır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI
ALICI,  14 gün içerisinde, herhangi bir cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, email veya telefon ile irade beyanının bildirilmesi yeterli olup; ürünün 7. madde hükümleri içeriğinde belirtildiği gibi, kullanılmamış vb. olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün SATICI’ ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 7- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, alıcı (tüketici) aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.
– Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, alıcının onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri
– Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler
– Tüketicinin/ alıcının istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibari ile geri gönderilmeye elverişli olmayan ve/ya hızlı bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların/ ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmeler. ( her türlü kozmetik ürün ve işbu tanıma uygun olan her türlü ürüne yönelik sözleşmeler.)
– Tüketici (alıcı) tarafından ambalajının açılmış olması şartı ile, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
– Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
– Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler.
– Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında karşılanabilecek ihtilaflarda, değeri iki bin türk lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin türk lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il (Bursa) tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Bursa Yıldırım Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ile Bursa İlindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI
FİOMİ Kozmetik Tic A.Ş.
ALICI
Adı/Soyadı :     %FATURA_AD_SOYAD%
Tarih :     %TARIH%